Hladinoměr do studny

P Ř I P R A V U J E M E

předpokládaný datum uvedení: jaro 2018

 

Levný elektronický hladinoměr určený pro sledování hladiny ve studni nebo v jímce. Uplatnění může hladinoměr nají i při monitoringu jímek srážkové vody budovaných pomocí dotačního programu DEŠŤOVKA.

Základní popis

Hladinoměr se skládá z ponorného snímače hladiny opatřeného závěsným kabelem a ze zobrazovací jednotky s displejem.

Zobrazovací jednotka může být navíc vybavena komunikačním modulem pro přenos měřené hladiny do internetu a uživatel tak může mít vzdálený přehled o aktuální výšce měřené hladiny.  

Ponorný snímač hladiny

Ponorný tenzometrický snímač zavěšený na kabelu se spustí do studny (jímky) a jeho výstupní signál přímo odpovídá výšce hladiny nad snímačem. V nabídce máme dva typy snímačů s měřícím rozsahem 0 až 10 m (0 až 25 m) výšky hladiny. Snímač měří hladinu s rozlišením 1 cm.

Zobrazovací jednotka

Zobrazovací jednotka hladinoměru obsahuje napájecí baterii a displej, na kterém je zobrazována aktuální měřená hodnota výšky hladiny. S ponorným snímačem hladiny je zobrazovací jednotka spojena kabelem - ten je součástí dodávky snímače a může být dlouhý až 100 m.

Napájení hladinoměru je zajištěno z vnitřní baterie s životností až 5 let provozu. Kromě toho lze hladinoměr napájet rovněž z externího zdroje 12 V nebo přes USB port z připojeného PC.

Výstup zobrazovací jednotky může ovládat například čerpadlo pomocí vhodného externího výkonového relé, zvukovou nebo světelnou signalizaci apod.

Komunikační moduly

Zobrazovací jednotka je navržena tak, aby ji bylo možno rozšířit o interní komunikační modul pro automatický přenos změřené výšky hladiny do databáze v internetu.

V nejbližší době budou k dispozici komunikační radiové moduly pro sítě LoRa a Sigfox. Připravujeme rovněž komunikační moduly pro síť GSM/GPRS a WiFi.

Data přenesená do internetu lze prohlížet pomocí laptopu nebo mobilního telefonu ve formě grafů a tabulek. Uložení hodnoty je také možno exportovat ze serveru do vlastního PC k případnému dalšímu zpracování a porovnání.

Mechanická instalace

Nerezový snímač hladiny se zavěsí za připojovací kabel do takové hloubky ve studni (jímce), aby byl snímač ponořen i při minimální možné výšce hladiny. Připojovací kabel snímače lze v případě potřeby jednoduše prodloužit jakýmkoliv vhodným 3-žilovým kabelem.

Nastavení parametrů

Sestavu hladinoměru je možno ihned po instalaci provozovat bez jakéhokoliv dalšího nastavení. Hladina zobrazovaná na displeji jednotky v takovémto případě bude odpovídat zanoření snímače pod hladinou.

Pomocí změny parametrů jednotky je možno nastavit na displeji požadovanou výšku hladiny či některé další uživatelsky přístupné parametry týkající se četnosti měření, doby zapnutí displeje po stisku tlačítka „Aktivace měření“ nebo binárního výstupu. Samostatnou kapitolou je nastavení parametrů komunikačního modulu, je-li v zobrazovací jednotce umístěn.

Změnu parametrů jednotky je možno provádět jak pomocí tlačítka a grafického displeje jednotky, tak přes USB port. Připravujeme i aplikaci pro mobilní telefon s NFC komunikací.

 

Související produkty: