MINILOG - datalogger určený pro přesné měření teploty

MINILOG - datalogger pro přesná měření teploty

 • 6 vstupů pro odporové snímače teploty Pt100-A

 • Velmi přesné měření teplot pomocí referenční metody - čtyřvodičové připojení Pt100, rozlišení 0,01 °C, teplotní stabilita 5 ppm (na vyžádání 1 ppm)

 • Možnost konfigurovat vybrané vstupy na měření napětí (pyranometry), tenzometrická měření tlaku (půdní tenzometry) a pod.

 • Dva pulsně-binární vstupy pro připojení člunkového srážkoměru nebo registrace stavu.

 • Speciální záznamové kanály pro sledování napětí napájecí baterie a proudu odebíraného připojenými senzory.

 • Malé rozměry s krytím IP67 a robustní provedení uzpůsobené pro trvalý provoz dataloggeru v terénu bez ochranné skříně.

 • Až 20 let provozu bez výměny baterie

Základní popis dataloggeru MINILOG

MINILOG je velmi přesný 8-mi kanálový datalogger teploty s velkou paměťovou kapacitou a s dlouhou dobou  provozu bez výměny napájecí baterie. Mechanické provedení dovoluje jeho trvalé umístění ve vlhkém prostředí bez ochranné skříně.
Variabilita vstupů dovoluje konfigurovat datalogger MINILOG pro měření různých veličin podle potřeb uživatele. K dispozici je až 6 teplotních (teplotní čidlo Pt100) nebo napěťových vstupů a dva pulsní vstupy např. pro záznam dešťových srážek.
datalogger MINILOG se dodává v kompaktním provedení s pevně připojenými kabely. Počet a typ připojených teplotních či jiných čidel a délka kabelu se zadává při objednávce přístroje. Minimalizováním kabelových konektorů a svorek může být výrazně zvýšena spolehlivost měření v náročných pracovních podmínkách.
Velmi nízká proudová spotřeba dataloggeru teploty MINILOG prakticky nevyžaduje výměnu vestavné napájecí lithiové baterie po celou dobu životnosti přístroje. I po 20-ti letech provozu dataloggeru se při normálním režimu měření teploty spotřebuje méně než 50% její kapacity.
Parametrizace dataloggeru MINILOG a načítání zaznamenaných dat se provádí přes rozhranní RS232 pomocí programu MOST, který je společný i pro ostatní přístroje a telemetrické stanice vyráběné společností FIEDLER AMS.

Příklady použití dataloggeru MINILOG

Datalogger MINILOG je určen především pro přesné měření a záznam teplot a pro sledování rozložení teplotního pole, lze jej však po měnších úpravách u výrobce použít i pro měření signálu půdních tenzometrů, pro záznam dešťových srážek a pro některé další aplikace při monitorování životního prostředí.

Připojení čidel a senzorů k dataloggeru MINILOG

 • Vstupy AV1-AV6: Základní měřící vstupy dataloggeru MINILOG. Jednotlivé vstupy jsou již z výroby pevně nastaveny na měření odporu (měření teploty pomocí senzorů Pt100), na měření proudu nebo na měření napětí. Napětí lze měřit také diferenciálně (například mají-li být k přístroji připojeny půdní či jiné tenzometry nebo některé typy snímačů tepelného toku nebo záření).
  Počty jednotlivých typů vstupů lze mezi sebou různě kombinovat. Kabel zakončený teplotním senzorem se obvykle připojuje k dataloggeru MINILOG přímo, ostatní čidla a senzory pomocí konektorového páru (z dataloggeru MINILOG je vyveden kabel zakončený odpovídajícím typem konektoru, obvykle standardní M12/4).
  Pomocí konektoru jsou připojená čidla také napájena. Pro tento účel může obsahovat datalogger MINILOG programovatelný zvyšující měnič napětí, který lze podle typu připojených čidel nastavit na velikost 6V nebo 14V. Tento měnič se zapíná pouze na krátkou dobu v průběhu měření.
 • Teplotní měřící rozsah:  -100 °C až +400 °C (čidlo Pt100-A) Napěťový rozsah: 0 až 1V nebo diferenciální napětí programovatelné v osmi rozsazích od ±10,00 mV do ±1.000 V.
 • Vstupy PV1-PV2: Pulsně-binární vstupy určené pro snímače  stavu (sepnuto/rozepnuto) či jako vstup pro pulsy přiváděné od člunkového srážkoměru. Při konfiguraci dataloggeru programem MOST se určí, bude-li ten který vstup pulsní nebo stavový. V klidovém rozepnutém stavu je na vstupu malé napětí okolo 2V. Vstup se aktivuje jeho sepnutím s jiným vývodem v témže kabelu.

Programové vybavení dataloggeru MINILOG

Měřící kanály
Ke každému záznamovému kanálu dataloggeru lze přiřadit jeho specifický název, vstup, počet desetinných míst pro archivaci, měrné jednotky, měřící metodu a některé další parametry.
Interval archivace je nastavitelný samostatně pro každý kanál. Datalogger MINILO podporuje přechod na četnější záznam vybraných veličin po překročení nastavených mezí (limitní alarm) nebo po rychlé změně hodnoty (gradientní alarm).
Pro speciální aplikace lze využít pomocné výpočtové funkce prováděné přímo v dataloggeru MINILOG a výsledek výpočtu ukládat na volný záznamový kanál (součet nebo rozdíl mezi měřenými kanály, klouzavý součet, korekce polynomem 2.řádu a některé další).
Datalogger MINILOG také obsahuje kontrolní C kanály pro záznam napětí baterie a proudu odebíraného připojenými senzory.


Připojení PC (notebooku) pod programem MOST:
konektor M8 - RS232, k přístroji lze objednat komunikační kabel KP232/M8 a převodník USB/RS232

Základní programové funkce programu MOST

 • Načtení archivovaných dat z dataloggeru MINILOG, jejich tabulkové a grafické zobrazení a uložení načtených dat do textového souboru.
 • Průměrování dat, vyhledávání mezních hodnot.
 • Parametrizace data loggeru MINILOG.
 • Načítání a zobrazování aktuálních měřených hodnot z připojeného přístroje při instalaci čidel a jejich kontrole.
Základní technické parametry
ParametrHodnota
Počet záznamových kanálů8 analogových, 2 binární, 1 textový, 8 kontrolních
AD převodníkNízkošumový 24 bitů, rozlišení teploty: 0,002 °C
Archivace v měrných jednotkách16 bitů, 0-3 desetinná místa
Interval archivace

nastavitelný v rozsahu 1min. až 1den samostatně pro každý záznamový kanál

Kapacita datové paměti2MB Flash, až 300.000 hodnot
Rozhraní pro připojení PC (notebooku)RS232, konektor M8
Podporované veličinyteplota
Typ teplotních senzorůPt100-A, třída přesnosti A, chyba teploty 0,15 °C (kalibrací lze přesnost měření zvýšit)
Pulsně-binární vstupy PV1, PV2Maximální četnost pulsů 1Hz, min. délka pulsu 20mS
Napájecí baterielithiová baterie SAFT LS33600 3,6V/17Ah
Doba provozupodle počtu a typu připojených čidel a četnosti měření až 20 let bez výměny baterie
Chyba reálného časumax 4 sec/den, lze nastavit automatickou korekci času z připojeného PS při každém načítání dat
Pracovní teplota-30 °C až +65 °C
Materiálnerezové pouzdro, plast. uzávěry, polyuretan. kabely
Rozměryprůměr puzdra 40mm, délka 160mm (bez kabeláže)
Hmotnost450g včetně zabudované baterie
KrytíIP67
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Manuál