NetRadiometer CNR4 měření dlouhovlné i krátkovlné radiace

Net Radiometr CNR4 je tvořen dvojicí pyranometrů pro měření krátkovlnného dopadajícího i odraženého záření a dvojící pyrgeometrů pro měření dlouhovlnného infračerveného dopadajícího i odraženého záření. Navíc je snímač vybaven teplotním senzorem Pt100 pro paralelní záznam teploty snímače.

Spektrální rozsah krátkovlnných snímačů je 300 až  2.800 nm, typická citlivost 5 až 20 µV/Wm-2. Spektrální rozsah dlouhovlnných snímačů je 4.500 až  42.000 nm, typická citlivost 5-20 µV/Wm-2 . Nelinearita < 1%, teplotní chyba v rozsahu -10 °C až +40 °C je < 5 %, hmotnost 850 g, pracovní teplota -40 °C až +80 °C. Součástí dodávky kabel 10 m.

Volitelně lze snímač doplnit o ventilační jednotku obsahující  vytápěcí rezistor a ventilátor. Ventilační jednotka slouží pro odstraňování vodníck kapiček ondenzujících na měřících senzorech při vysoké vzdušné vlhkosti.

Net radiometr CNR4 měření dlouhovlné i krátkovlné radiace

Pyranometr CNR4 lze přímo připojit k měřícímu převodníku TEP06/P, který je kompatibilní se všemi telemetrickými stanicemi a záznamovými jednotkami (dataloggery) společnosti FIEDLER vybevenými sériovou sběrnicí RS485.

Měřící převodník a zesilovač k pyranometrům a pyrgeometrům CMP4

Schéma připojení Net Radiometru CNR 4 k měřícímu převodníku TEP06/P

Net Radiometer CNR 4 + converter TEP06/P

 

Spolu s přístrojem lze objednat i robustní univerzální nerezový držák DNR2. Držák je určený pro rychlou a stabilní instalaci Net radiometru CNR4 na svislý stožár. Držák se instaluje pomocí nerezových třmenů T1,5 (stožár o průměru 33 mm) až T2,5 (průměr stožáru 60 mm) a dovoluje nastavit ve dvou rovinách vodorovnou pracovní polohu přístroje.

DNR2 nerezový držák Net Radiometru CNR4

 

Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet