Vstupně/výstupní rozšiřující moduly

AIM600, AIM615 převodníky 4-20 mA, 0-20 mA / RS485

Rozšíření počtu analogových vstupů nebo převod analogových signálů na optickou či radiovou síť.

 • 6 analogových vstupů IN1 až IN6
 • Přesný 24 bitový převodník a galvanické oddělení vstupů
 • Výstup po RS485 pod protokoly Modbus RTU nebo Finet
 • Montáž na DIN lištu 35 mm
 • 16 binárních vstupů spínaných proti GND
 • 6 relé, spínací kotakt 250V/6A
 • připojení prostřednictvím RS485
 • montáž na DIN lištu 35mm
modul DV3

Externí vstupně výstupní modul k řídící jednotce M4016

 • 4 binární vstupy spínané proti GND
 • 3 relé, spínací kontakt 250V/6A
 • připojení prostřednictvím RS485
 • montáž na DIN lištu 35mm
MAV420: externí modul analogového výstupu 4-20mA
 • Aktivní galvanicky oddělený analogový výstup 4-20 mA
 • Připojení až 16ti výstupů prostřednicvím RS485 - jeden modul pro každý měřící kanál
 • Montáž na DIN lištu 35mm
 • Možnost ručního řízení z monitorovací stanice M4016
Převodník Pt100/RS485

Externí převodník pro přesné měření teplot pomocí čidel Pt100-A

 • Sledování teplot v různých hloubkách vody či půdy
 • Modul splňuje vysoké krytí IP68 (trvalé ponoření ve vodě)
 • Rozlišení až 0,001°C, měřící rozsah od -50°C do +80°C
 • Komunikace s jednotkami FIEDLER po sběrnici RS485
MEK1 - Modul externí komunikace RS-232
 • Inteligentní převodník RS485/RS232
 • Protokol MODBUS_RTU na lince RS232
 • Ostatní protokoly na vyžádání
 • Montáž do rozvaděče na DIN lištu 35mm
METEO převodník

Převodník mezi meteorologickými senzory a jednotkou M4016. K převodníku lze připojit:

 • 1x Anemometr W1 nebo W2
 • 2x snímač relativní vhkosti a teploty vzduchu RV12
 • 2x snímač globální radiace SG002 nebo CMP3
PREVOD-03 převodník komunikačních protokolů
Převodník komunikačních protokolů dovoluje připojení YSI sond a přístrojů firmy ISCO ke stanicím M4016 přes sběrnici RS485.

Servopohon pro ovládání kulového ventilu

Vhodný typ servopohonu pro řízenou čerpací zkoušku vrtu, pro řízené ovládání nátoku do VDJ a pro podobné aplikace. Spolu se servopohonem lze objednat i vhodný typ regulačního kulového 2cestného kohoutu.

Rozbočovač signálu z OPTO snímače
Rozbočovač pulsů zajistí duplikaci a galvanické oddělení pulsů z OPTO (REED) snímače na 3 další výstupy (otevřený kolektor)