SIM karta tarifní - Telefonica O2 FM

Výhodný tarif SMS Data Profi od Telefonica O2 nabízíme k dlouhodobému zapůjčení za cenu 40Kč/měsíc.

I ostatní nastavené vlastnosti jsou velmi příznivé:
SMS: 1,30Kč do sítě O2, 1,50Kč ostatní operátoři
Data (GPRS): 0,03Kč/kB účtované po jednom kB


Například celkové měsíční provozní náklady malé telemetrické stranice STELA obvykle nepřesahují 50Kč (40Kč paušální poplatek + 10Kč za přenesená data), stanice s větším množstvím kanálů a s přenosy dat po hodině (např. ČOV) se obvykle vejdou do 100,- Kč / měsíc.

Vyúčtování provádíme podle počtu stanic měsíčně, kvartálně, nebo ročně spolu s poplatky za datahosting. Zapůjčení SIM karty je vázané dohodou o zápůjčce.