Rychlostní průtokoměr M4016-KDO

Průtokoměr M4016-KDO

Měření rychlosti proudění Dopplerovou metodou

Rychlostní průtokoměr M4016-KDO

 • Vysoký rozsah měření rychlosti proudění v obou směrech až ±6 m/s
 • Provedení průtokoměru pro instalaci do volné hladiny i do stěny potrubí
 • Aerodynamický tvar rychlostní sondy minimálně narušuje proudění
 • Žádné mechanicky pohyblivé součásti
 • Zvláště výhodná sestava průtokoměru do míst bez stávajících nebo hydraulicky nevyhovujících měrných profilů
 • Telemetrická jednotka s automatickým předáváním dat do databáze na server
 • Bohatá programová podpora na serveru (grafické i tabulkové vizualizace, tisky měsíčních bilancí, ...)
 • Snadné rozšiřování průtokoměru o měření dalších veličin (hladiny, tlaky, teploty, ...)
 • Vestavěný PLC automat pro ovládání menších ČOV, ČS a pod.
 • Parametry průtokoměru konfigurovatelné přes internet

Základní popis průtokoměru

Sestava pro měření průtoku M4016-KDO se skládá   z telemetrické jednotky M4016-G3-KDO, KDO senzoru rychlosti proudění a při měření průtoku v otevřeném profilu i ze snímače výšky hladiny měřeného média.Princip funkce průtokoměru M4016-KDO
Inteligentní KDO senzor rychlosti proudění pracuje na Dopplerově principu a dodává se v mechanickém provedení pro montáž na dno žlabu nebo do stěny potrubí. Senzor vysílá pod úhlem 45° do měřeného média sérii ultrazvukových pulsů a rychlost proudění  vyhodnocuje na základě měření frekvenčního posunu signálu odraženého od částic unášených tokem. Tato měřící metoda umožňuje měřit i rychlost zpětného proudění a je použitelná až do maximální rychlosti 6 m/sec. Součástí snímače je kabel o délce 10 m, po kterém je senzor napájen z jednotky M4016 a po kterém také probíhá datová komunikace přes rozhraní RS485. V případě potřeby lze tento kabel prodloužit až na maximální vzdálenost 500 m.
Při měření průtoků v otevřených korytech je vedle rychlosti proudění také nutné měřit výšku hladiny. Snímání výšky hladiny může zajistit například ultrazvukový hladinoměr US1200 instalovaný nad hladinou nebo lze dodat KDO senzor obsahující vlastní hydrostatický snímač. Komunikace mezi sondou US1200 a registrační jednotkou M4016 probíhá rovněž po sběrnici RS485.
Vyhodnocovací jednotka M4016 ze signálu o rychlosti proudění a výšce hladiny na základě nadefinovaného příčného profilu průběžně počítá okamžitý i kumulovaný průtok a provádí jejich archivaci.

Příklady použití KDO průtokoměru

KDO senzor nabízí moderní způsob měření průtoku vody v potrubí nebo v otevřených profilech bez nutnosti výstavby měrného žlabu či přelivu. Ve spojení s telemetrickou jednotkou M4016-G3-KDO, která může změřená data automaticky přenášet do databáze na server, tak tvoří sestavu s velkou užitnou hodnotou. Uplatnění může najít zejména při:

 • Měření průtoku odpadních vod na ČOV a v průmyslových podnicích.
 • Sledování průtoků menších potoků a řek a všude tam, kde nelze budovat měrné profily z důvodů zúžení průtočného profilu nebo nedostatečného výškového rozdílu.

Vybrané SW funkce registrační jednotky M4016-KDO

 • Teplotní korekce rychlosti kapaliny podle její teploty.
 • Výpočet a archivace okamžitého i kumulovaného průtoku. Při měření v otevřeném kanále lze odděleně zaznamenávat i změřenou výšku hladiny a teplotu.
 • Záznam do deníku stanice případná chybové hlášení ze senzoru a rozeslání upozorňujících SMS.
 • Monitorování další připojené technologie - jednotka M4016 obsahuje16 (32) záznamových kanálů pro měření průtoků, hladin, tlaků, teplot, pH, rozpuštěného kyslíku, redox potenciálu a dalších veličin.
 • Dalších 40 binárních kanálů je určeno pro sledování chodů a poruch jednotlivých strojů a to včetně sledování jejich provozních hodin (motohodiny).
 • Řízení až 16-ti výstupních proudových smyček 4-20 mA.
 • Řízení technologie pomocí až 14-ti relé v externích modulech DV2 (řízení čerpadel a dmychadel, provádění záskoku ve skupině čerpadel při poruše některého čerpadla a pod.).
 • Automatické předávání změřených dat na serverv nastavených časech, přechod na četnější datové přenosy po vyhodnocení alarmového stavu.
 • Parametrizace přes server včetně ukládání změn v nastavení, seřizování času stanice podle serveru.

Rozměry KDO senzorů

Senzor KDO/S pro volné hladiny - umístění na dno stoky:

DDO senzor

Senzor KDO/P pro umístění do stěny potrubí:

DDO senzor

 

 

 

Základní technické parametry
Parametr Hodnota
Princip měření
metoda měření rychlosti založená na Dopplerově efektu
Měřící frekvence
1 MHz - senzor pro volné hladiny, 750 kHz - seznor pro potrubí
Teplotní korekce rychlosti šíření zvuku v měřené kapalině
manuální nebo automatická v závislosti na teplotě kapaliny
Princip měření hladiny
snímání hydrostatického tlaku (pouze senzor pro volné hladiny vybavený snímačem
Napájecí napětí sezoru
10 - 16 V z registrační jednotky M4016
Proudová spotřeba
110 mA
Komunikační rozhraní
RS485, max. délka propojovacího kabelu 500m
Krytí
IP68
Pracovní teplota
30 °C až +65 °C
Skladovací teplota
-30 °C až +70 °C
Pracovní tlak
max. 4 bar (kombinovaný senzor se snímačem tlaku - max 1 bar)
Standardně dodávané délky kabelů
10/15/20/30/50/100m (jiné na vyžádání)
Vnější průměr kabelukombinovaná sonda s měřením tlaku: 9,75+/-0,25mm, sonda bez měření tlaku: 8,4mm +/- 0,25mm
Rozměry
320mm x 215mm x 170mm
Materiál
Polyuretan, nerezavějící ocel 1,4571, PVDF, PA (na přání kabel s FEP povrchem)
Konstrukční řešenísenzor pro volné hladiny uzpůsobený po instalaci na dně kanálů, senzor do potrubí lze dodat včetně přídržných elementů a návarků
Měření rychlosti prouděníměřící rozsah -6,0 m/s až +6,0 m/s
přesnost měření +/- 1% z měřícího rozsahu
šířka ultrazvukového paprsku +/- 5 stupňů
Měření teplotyměřicí rozsah -20 °C do +50 °C
přesnost měření +/- 0,5 °C
 Hydrostatické měření hladiny
  
měřící rozsah 0 až 3,50 m
posun od nuly max. 0,75% z rozsahu (0-50 °C)
přesnost měření 0,5% z rozsahu
Dokumentace: 
Datasheet
Manuál
Manuál
Prezentace
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Datasheet