Průtokoměr M4016

 Sestava pro měření průtoku v otevřeném profilu

Základní 16 kanálová jednotka pro měření průtoku v otevřeném profilu (odtoky a nátoky ČOV, monitorování hladin a průtoků v řekách, ...)

 • Sestava pro měření průtoku se skládá z registrační jednotky M4016-G3 (G1) a z jedného nebo více snímačů hladiny
 • Jednotka M4016 zajišťije archivaci okamžitých průtoků a denních i měsíčních proteklých objemů
 • Verze jednotky M4016-G3 s interním GSM modulem má možnost předávat změřené a vypočítané průtoky na server, který dovoluje tisk měsíčních přehledů o průtocích

Sestava pro měření průtoku v otevřeném kanále.

Sestava se skládá z registrační jednotky M4016-G3(G1) a z ultrazvukového snímače hladiny US1200. Podle typu měrného přelivu je potřeba objednat vhodný typ držáku pro ultrazvukový snímač hladiny a případně i napájecí zdroj 13,8V.

Vzdálenost mezi snímačem a jednotkou M4016-G může být až 500m (komunikace probíhá po sběrnici RS485). Propojovací kabel musí být minimálně 4-žilový (2x RS485, 2x napájení 13,8V).

Připojení US1200 k jednotce M4016

Charakteristika průtokoměru

 • Denní a měsíční sumy přístupné přes klávesnici.
 • Zálohovaný provoz z akumulátoru při výpadku síťového napětí.
 • Možnost trvalého provozu i v místech bez síťového napětí.
 • Čítač provozních hodin i doby s poruchou na měřícím kanále.
 • Datová paměť pro 400.000 hodnot. 
 • Archivace okamžitých průtoků v nastavitelném intervalu od 1min do 1 hod a denních i měsíčních proteklých objemů.
 • Vstupy pro připojení dalších 15-ti snímačů hladiny (jednotka M4016 je 16-ti násobný průtokoměr).
 • Možnost předávání dat na server prostřednictvím sítě GSM/GPRS a následný snadný tisk měsíčních přehledů o průtocích prostřednictvím webového prohlížeče (jednotka M4016-G3).
 • Zabudovaný systém varovných SMS upozorní na nízké napětí akumulátoru, změřené hodnoty mimo přednastavené meze apod (jednotka M4016-G3).
 • Lze nastavit pravidelné odesílání informativní SMS obsahující několik veličin od okamžitého průtoku přes změřená maxima a minima až po sumární hodnoty (jednotka M4016-G3).

US1200Výpočty prováděné v jednotce M4016

 • Zobrazování a ukládání měřené veličiny v nastavených měrných jednotkách.
 • Výpočet okamžitého i kumulovaného průtoku z výšky hladiny podle přednastavených parametrů použitého měrného profilu (Parshallovy nebo Venturiho žlaby, měrné přelivy). V jednotce je přednastaveno 14 rovnic pro nejčastěji používané profily.
 • Výpočet průtoku pro složené Parshallovy žlaby (dvojité i trojité kombinace).
 • Korekce průtoku při zpětném vzdutí na odtoku Parshallova žlabu (výpočet využívá signálu dvou připojených ultrazvukových snímačů).
 • Výpočet průtoku z tabulkově zadané závislosti hladina/průtok.
 • Výpočet okamžitého i kumulovaného průtoku z pulsů od REED a OPTO snímačů.
 • Součtové a rozdílové funkce nad dvěma kanály (součet a rozdíl měřených veličin). Výpočet klouzavého součtu, klouzavého průměru a trendu nad libovolným kanálem.
 • Nelineární výstupní signály lze korigovat polynomem 2.řádu odděleně pro každý z nastavených kanálů.

Statistické výpočty

 • Nalezení až 5-ti denních minim nebo maxim včetně času pro každý den archivovaných dat a pro každý záznamový kanál.
 • Výpočet denní průměrné hodnoty u kanálů zaznamenávajících průtok i výpočet denního celkového průtoku z hodnot uložených v datové paměti.
 • Provozní hodiny s rozlišením na minuty pro každý binární kanál.

Alarmy

 • Samostatný limitní alarm pro každý měřící kanál.
 • Samostatný gradientní alarm pro každý měřící kanál.
 • Po dobu trvání alarmu na kanálu lze nastavit zvýšenou četnost záznamů dat do paměti než za normálního stavu i zvýšenou četnost datových relací ze stanice na server.

Výstupy

 • Parametry pro řízení 14-ti skutečných a 6-ti virtuálních relé (limitní spínání podle hodnoty, funkce cyklovače, časové spínání, spínání podle složené logické podmínky a aktuálního stavu binárních kanálů, funkce záskok, ...). S pomocí virtuálních relé lze kombinovat předchozí spínací podmínky do jednoho výstupu.
 • Parametry pro řízení až 16-ti externích modulů DAV420 s galvanicky odděleným aktivním analogovým výstupem 4-20 mA.

Graf průtoku

Dokumentace: 
Datasheet
Datasheet
Manuál
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet