M4016-CS jednotka pro řízení a monitoring čerpacích stanic

Jednotka pro řízení ČS, GPRS Datalogger, telemetrie 

  • Řízení skupin čerpadel
  • Motohodiny, monitorování chodů a poruch, záskoky a střídání
  • Vestavěný GSM/GPRS+SMS modul
  • Monitoring s přenosy dat GSM/GPRS na dispečink
  • Bezdrátová SMS komunikace se vzdáleným vodojemem
  • Varovací systém SMS
  • Měření a záznam hladin, teplot, pH, ...
  • Provedení do i vně rozvaděče

Jednotka typu M4016-CS vznikla jako levnější varianta z jednotky M4016-G a svým programovým vybavením je určená pro řízení čerpadel v kalových jímkách. Proto obsahuje všechny potřebné funkce jako je řízení záskoku při poruše některého z čerpadel, odesílání varovných SMS při poruše čerpadla nebo po překročení sledované hladiny mimo přednastavené meze a pod.

Jediným omezením této varanty telemetrické stanice proti jednotce M4016-G je nemožnost registrovat množství proteklé vody a proto ji nelze použít jako průtokoměr.

 

Tabulka binárních stavů

Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
Manuál
Související řešení: