MAV420 externí modul analogového výstupu 4-20mA

MAV420: externí modul analogového výstupu 4-20mA

  • Aktivní, galvanicky oddělený proudová smyčka 4 -20mA
  • Přesný 16-ti bitový převodník
  • Napájecí napětí 12 - 24V DC
  • Světelná signalizace komunikace, externího napájení a výstupu 4-20mA
  • Montáž na DIN lištu 35mm
  • Šířka dva moduly
  • Možnost ručního řízení z jednotky M4016
  • Možnost zobrazení velikosti proudu na displeji jednotky M4016

S pomocí analogového výstupu 4 - 20mA lze řídit například několik frekvenčních měničů, nebo předávat okamžité hodnoty vybraných měřených veličin do nařízeného systému.

Charakteristika

Modul komunikuje s jednotkou M4016 pomocí rozhraní RS485, je řízen mikroprocesorem a obsahuje aktivní galvanicky oddělenou proudovou smyčku 4 - 20mA, kterou řídí přesný 16-ti bitový převodník.
K jedné stanici M4016 lze připojit až 16 modulů MAV420 (každý modul má 4 miniaturní binární přepínače pro volbu adresy).
Parametry stanice M4016 umožňují řídit podle aktuální hodnoty libovolného analogového kanálu i několik modulů najednou nebo ke každému nastavenému kanálu přiřadit jeden výstupní modul. Každý z modulů má v jednotce rezervovány samostatné řídící parametry.

Mechanické provedení

Modul je přizpůsoben k montáži na DIN lištu 35mm a má šířku dvou standardních modulů. Modul signalizuje svitem LED diod stav napájení, výstupní proudovou smyčku a komunikaci s jednotkou M4016.

Napájení

Napájecí napětí pro MAV 420/DIN může být v rozsahu od 12-ti do 24V DC, a to buď z jednotky M4016, nebo z jiného, odděleného, externího zdroje.

Soubory ke stažení: 
Datasheet
Manuál