USB-RS485 Converter

Převodník USB-RS485 Převodník USB-RS485 slouží pro připojení čidel, sond a snímačů s rozhraním RS485 komunikujících pod protokolem FINET k PC (notebooku) přes USB port pod programem MOST.

 

Spolu s převodníkem se dodává CD obsahují ovladač k převodníku. Ovladač je nutné před prvním použitím převodníku nainstalovat do PC (notebooku) a poté v programu MOST nastavit číslo portu COM, které po instalaci PC (notebook) převodníku přiřadí.

 

Na straně RS485 je vyveden napájecí kabel s fastony připravenými k nasazení na vhodný akumulátor (12V/7Ah), který poté slouží k napájení ke svorkám RS485 připojeného zařízení (svorky označení GND a +Unap).