Hydro Controller H7

H7 Hydro Controller

 

 • Až 96 měřících záznamových kanálů

 • Až 208 binárních záznamových kanálů

 • Měření v nastavitelném intervalu od 1 s do 24 h

 • Možné připojení různých typů snímačů a sond (proudové, napěťové, pulsní vstupy, 2 sběrnice RS485, SDI-12, ...)

 • Řízené napájení připojených čidel s nastavitelným napětím od 6V do 18V

 • Šifrované datové přenosy na server přes interní GSM/GPRS modul

 • Radiový komunikační modul pro sběr dat z bezdrátových čidel WL-XXX.

 • Autodiagnostika napojená na rozesílání varovných SMS a datový server

 • Široká modularita způsobů napájení od interní dobíjecí baterie přes vnější akumulátor a solární panel až po síťový zdroj 24 V DC nebo 230 V AC

 • Intuitivní ovládání a přehledné MENU, různé jazykové mutace

 • Robustní kovový odlitek s krytím IP67

 Příklady použití

 • Řízení a monitorování vodárenských objektů
 • Řízení technologických procesů
 • Pořizování a sběr dat v terénu
 • Limnigrafické stanice a systémy LVS
 • Meteorologické stanice
 • Dálkové odečty měřidel
 • Koncentrátory dat bezdrátové sítě

Základní popis

Vysoká odolnost a provozní spolehlivost tvořily rozhodující kritéria při vývoji nové telemetrické jednotky H7. Z těchto důvodu je jednotka umístěna v robustním hliníkovém odlitku spolu se záložní napájecí baterií a vstupními svorkami pro připojení čidel a snímačů. Vysoké krytí IP67 má i USB konektor a zabudovaný GSM /GPRS komunikační modul.
Jednotka H7 obsahuje mnoho autodiagnostických procedur od měření vlhkosti uvnitř přístroje přes různé kontrolní kanály sledující napětí a proudy tekoucí do připojených čidel a senzorů, až po integrační měření energie  spotřebované z napájecí baterie.
Velký barevný dotykový displej a hmatníková klávesnice spolu s přehledným MENU přispívají ke snadnému intuitivnímu ovládání jednotky.
Pro instalaci jednotky H7 do terénu je k dispozici několik variant uzamykatelných skříní včetně montážních držáků a stožárů.

Datahosting

Datahosting FIEDLER

 

HYDRO CONTROLLER H7 využívá datahosting zřízený na serveru výrobce. Uživatel tak nemusí zřizovat vlastní server ani zajišovat jeho provoz a údržbu.Oprávněným uživatelům jsou data uložená na serveru kdykoliv přístupná přes standardní webový prohlížeč.

Server kromě grafické a tabulkové vizualizace umožňuje také statistické výpočty bilančních průtoků, vyhledávání mezních hodnot, exporty dat v několika formátech na FTP servery nebo do PC přihlášeného klienta, tisk měsíčních bilančních přehledových zpráv, rozesílání e-mailů a některé další funkce.

Základní funkce a vlastnosti

Analogové záznamové kanály

Až 96 analogových kanálů pro záznam hodnoty měřené veličiny. Ke každému kanálu lze nastavit jeho specifický název,počet desetinných míst pro  archivaci, měřící metodu, limitní hodnoty pro alarmy a mnoho dalších parametrů.
K dispozici jsou přednastavené měrné jednotky pro hladinu, průtok, objem, teplotu, RV, pH, redox, rozp. kyslík, vodivost, tlak, dešťové srážky, proud, napětí, pulsy, radiaci a další fyzikální veličiny. Měření provádí přesný 24-bitový převodník, nastavitelné rozlišení měřené veličiny: 0 až 3 desetinná místa.
Interval archivace je nastavitelný od 1 s do 24 h samostatně pro každý záznamový kanál. Jednotka H7 podporuje přechod na četnější měření a záznam vybraných veličin po překročení některé mezní hodnoty (limitní alarm) nebo po rychlé změně hodnoty (gradientní alarm) a také umožňuje nastavit zpožděné měření pro snímače, které vyžadují delší dobu náběhu od zapnutí napájení.

Binárních záznamové kanály
Jednotka H7 obsahuje až 208 binárních kanálů. Každý kanál je konfigurovatelný jako binární vstup nebo binární výstup (ZAP/VYP).
Vstupní binární kanál zaznamenává okamžik sepnutí a rozepnutí vstupu s časovým rozlišením 1s (chody a poruchy, ostraha obj.,...). Výstupní binární kanály dovolují povelovat relé na základě logických funkcí s dalšími binárními kanály (AND, NAND, OR, NOR, XOR).

Textový kanál - deník událostí
Odeslání dat na server, texty a tel. čísla přijatých i odeslaných SMS, závady připojených čidel, výpadky v napájení, ...

Ovládání jednotky a nadstandardní funkce

 • Přehledné intuitivní MENU - několik jazykových mutací.
 • Volba různých typů jednokanálových i vícekanálových grafů.
 • Přehledové grafy z archivovaných hodnot
 • Vyhledávání denních minim, maxim a proteklých objemů .
 • Výpočtové funkce nad měřícími kanály (součet, klouzavý součet nebo průměr, rozdíl, trend, korekce polynomem 2.řádu) s výstupem do samostatného kanálu i do SMS.
 • Řízení odběrného zařízení vzorků ve 4 provozních módech
 • Limitní i gradientní alarmy pro každý analogový kanál.

Záznam a sledování průtoku pulsních vodoměrů  

 • 64 záznamových kanálů s podporou výpočtu a archivace denních, měsíčních a ročních proteklých objemů.
 • Výpočet okamžitého průtoku z pulsů (snímače REED a OPTO).

Měření průtoků v otevřených profilech

 • 4 záznamové kanály pro měření a výpočet průtoků a proteklých objemů pomocí konzumčních rovnic nebo KDO rychlostní sondou.
 • Přednastaveno 16 rovnic pro nejčastěji se vyskytující Parshallovy žlaby a měrné přelivy. Uživatelsky nastavitelné parametry obecné konzumční rovnice i pro složené žlaby a tabulkové zadání Q=f(H).
 • Každý průtokoměr má přiřazen čítač provozních hodin a celkové doby nefunkčního měření průtoku (doba v poruše).

Výstupy

 • Limitní, časové a logické řízení vlastních i externích relé
 • 4 nastavitelné regulátory s volbou režimu - PID nebo hysterezní regulátor, pulsní ventil. Záznam stavu regulátoru do binár. kanálu.
 • Funkce záskok a střídání pro ovládání dvojice i trojice čerpadel.
 • Parametry pro řízení vlastních i externích výst. smyček 4-20 mA.

GPRS

 • Automatické odesílání dat na server v pravidelných intervalech.
 • Přechod na častější přenosy po vyhodnocení alarmového stavu.
 • Odesílaní dat přímo na email nebo FTP server (denní reporty)
 • Přímá GPRS komunikace mezi stanicemi
 • Universální povelování (XML,JSON a pod.).
 • Symetrická šifra pro přenášené soubory (povely i data)
 • Parametrizace H7 a upgrade FW prostřednictvím serveru. Zálohování aktuálních parametrických souborů na serveru.

okno-povodňová vlna

Systém varovných, informativních a řídících SMS:

 • Telefonní seznam pro 48 adresátů, sdružování do 3 skupin.
 • 48 nastavitelných varovných SMS zpráv (libovolný text, automatické vkládání aktuální hodnoty, různé spouštěcí podmínky včetně doby jejich trvání, hystereze,...).
 • Informativní SMS sestavené na základě příkazového řádku nebo dotazové SMS (akt. hodnoty, max, min, bilance, motohodiny, ...).
 • Povelové SMS pro ovládání a simulaci výstupů (binárních i analogových), nastavení vybraných koeficientů a parametrů, vynucené odeslání dat na server, ...).

Přípojné desky

Počty vstupů a výstupů jsou dány typem použité přípojné desky.
Stanice H7 je svým připojovacím konektorem zpětně kompatibilní s přípojnými deskami DPD-I až DPD-III jednotek M4016 (snadný servis nebo modernizace stávajících stanic typu M4016).

DPD-I

Interní přípojná deska IPD:
Vstupy:
 • DAV1-DAV4: kombinované Digitálně-Analogové Vstupy (číslicový DCL, proudový 4(0)-20 mA, 1(0)-5 mA)
 • PV1-PV4: pulsně-binární vstupy (OPTO nebo READ snímače k vodoměrům, kontakty relé, senzory s otevřeným kolektorem)
 • RS485-I, RS485-II: dvě nezávislé sériové sběrnice pro připojení měřících sond a rozšiřujících modulů pod protokolem FINET, MODBUS RTU,...

Výstupy:

 • Dvě standardní relé, spínací kontakt 250 V/ 5 A
 • Dvě polovodičová relé 12 V/2 A pro přímé spínání solenoidních ventilů, topných okruhů, dalších výkonových relé a pod.
 • Dva aktivní proudové výstupy 4-20mA galvanicky oddělené od napájecího napětí

 Interní přípojná deska IPD

Volitelné montážní příslušenství

Montážní nerezový držák KR2-V tvoří zároveň kryt přístroje před  deštěm a slunečním zářením. Držák se na svislou nosnou  konstrukci upevňuje pomocí jednoho třmenu1,5”,2” nebo 2,5”. K dispozici je také montážní držák KR2-H uzpůsobený pro horizontální nosnou konstrukci.

Montážní kryt KR2 pro H7

Základní technické parametry
ParametrHodnota
Záznamové kanály96 analogových, 208 binárních, 1 textový
Kapacita datové paměti6MB, až 1 mil. měřených hodnot
Typ datové pamětiFLASH, nevyžaduje trvalou přítomnost napětí
Rozlišení pro archivaciaž ±500 milionů, 0-4 desetinná místa
Hodiny reálného časuprůběžná synchronizace přes GPRS
DisplejRGB, velikost 3,5”, rozlišení 320x240 px.
Klávesnice8 hmatníků, mechanická odezva stisku
Volitelný systém napájeníInterní Li-Ion baterie, ext. akumulátor, externí napětí 14-24 V DC nebo 230V/50 Hz, solární panel
Doba provozu z externího akumulátorutýden až rok podle typu a počtu připojených senzorů a četnosti datových GPRS relací
Řízené napájení připojených čidel2 sekce 6 až 18 V DC
Trvalé napájení pro OPTO snímače4 V DC
GSM/GPRS modulduální, GPRS Class 12,vestavný IP67
Radiový modulfrekv. pásmo 868 MHz, dosah až 300 m
Pracovní teplotní rozsah-30 až +60 °C
Rozměry (v x š x h)130 x 160 x 85 mm
Hmotnost1480 g
KrytíIP67, robustní kovový odlitek