Vstupně-výstupní modul DV3

Základní popis modulu DV3

Externí vstupně-výstupní modul DV3 rozšiřuje počet binárních vstupů a releových výstupů jednotek M4016. K jedné jednotce M4016 lze připojit prostřednictvím rozhraní RS485 až dva externí moduly DV3 nebo kombinaci modulů DV2 a DV3.

Jeden modul DV3 obsahuje 4 binární vstupy spínané proti zemní svorce a 3 releové výstupy se spínacími kontakty 250V/6A.  Sepnutí binárního vstupu stejně jako sepnutí spínacího kontaktu relé je signalizováno rozsvícením příslušné LED diody.

Napájecí napětí modulu DV3 může být v rozsahu od 10 do 14 V DC. Proudový odběr při sepnutí všech šesti relé je menší než 250 mA.

Rídící jednotka M4016 připojená přes vhodně vedené sériové rozhranní RS485 (signálové vedení bez souběhu se silovým vedením, kroucené párové vodiče) může být od modulu DV3 vzdálena až 500 m.

4 binární vstupy

Vstupy modulu DV3 jsou aktivovány sepnutím příslušného vstupu se zemní svorkou GND. K sepnutí lze použít pomocný bezpotenciálový kontak stykače, volný kontakt relé či snímač s otevřeným kolektorem. V rozepnutém stavu je na vstupu napětí 5V DC a proud při sepnutí je menší než 5 mA.

Binární vstupy modulu DV3 lze použít pro monitorování chodů a poruch motorů, načítání motohodin, kontrolu vstupů do objektu, snímání mezních stavů servoklapek apod.

Na rozdíl od binární vstupů na přípojné desce jednotky M4016, se však u vstupů DV3 nejedná o kombinované vsupy pulsně-binární, nelze tedy na ně připojit výstup např. z pulsního vodoměru.

Nastavení názvu binárního vstupu, archivace jeho změny stavů a případně i jeho další vstup do spínacích podmínek pro řízení relé či odesílání varovných SMS, se provádí v připojené jednotce M4016. Celkem lze jednou jednotkou M4016 monitorovat až 40 binárních vstupů (8 vlastních a dalších 32 vstupů až ve dvou externích jednotkách DV2).

3 binární výstupy

Spínací podmínky pro všechna relé se nastavují ve stanici M4016 změnou či nastavením příslušných parametrů. To umožňuje měnit spínací podmínky vzdáleným přístupem přes Internet a také spínat relé ručně pomocí klávesnice jednotky M4016 nebo vzdáleně pomocí SMS z mobilního telefonu.

Každé relé je možné nastavit nejen jako limitní spínač či vzorkovač, ale i jako pulsní relé s nastavitelnou dobou sepnutí i vypnutí, nebo jako časové relé s maximálně 4 zapínacími a 4 vypínacími časy za den.

Díky možnosti řízení relé v závislosti na stavu binárních kanálů a relé seskupených do logické podmínky je řešitelný téměř každý požadavek na řízení připojené technoplogie. Jednou z přednastavených funkcí jednotky M4016 je i přímá podpora záskoků čerpadel při poruše některého z nich a jejich pravidelného střídání.

Celkem lze jednou jednotkou M4016 řídit až 14 releových výstupů (2 vlastní relé na přípojné desce a dalších 12 relé až ve dvou externích jednotkách DV2).

Ruční řízení

Jednotka DV3 nemá vlastní tlačítka pro ruční ovládání relé. Ta lze sepnout pouze přes stanici M4016, ke které je jednotka připojena.
Spínat relé lze buď přes klávesnici stanice (menu Ruční řízení/Relé), nebo prostřednictvím SMS (Pokud jednotka M4016 obsahuje vestavěný GSM modul).

Mechanické provedení

Jednotka DV3 je určena pro montáž na DIN lištu 35mm do rozvaděče a má šířku 3 standardních modulů.

Download: 
Datasheet
Manual