Základní dvoukanálová vyhodnocovací jednotka pro měření průtoku v otevřených profilech.Q2 Flow Meter

 

Charakteristika

 • Výpočet okamžitého průtoku i proteklých objemů ze změřené hladiny

 • 4 vstupy pro ultrazvukové, radarové nebo tenzometrické snímače hladiny (kontrola zpětného vzdutí)

 • Přednastavené konzumční rovnice pro Parshallovy žlaby a běžné měrné přelivy

 • Možnost připojení rychlostní KDO sondy (Q2-KDO)

 • Denní, měsíční a roční proteklé objemy přístupné přes klávesnici a displej

 • Dotykový barevný displej, aut. řízený jas

 • Intuitivní MENU, jazykové mutace

 • Interní GSM/GPRS modul (Q2G)

 • Sběr dat a parametrizace přes internet

 • Velmi nízká vlastní proudová spotřeba dovoluje trvale provozovat průtokoměr i bez síťového napájení

 • Napájení z akumulátoru 12 V nebo ze zdroje 24 VDC (230 VAC)
 • Rozsáhlá autodiagnostika (napětí, proud do  snímačů, vlhkost uvnitř přístroje, ...)

 • Odolná kovová skříň s vysokým krytí IP67

 • Montážní kryt nebo uzamykatelný plastový box pro venkovní instalace

Základní popis

Dvoukanálový průtokoměr Q2 obsahuje vstupy pro připojení ultrazvukových , radarových nebo tenzometrických snímačů výšky hladiny a na základě předdefinovaných konzumčních rovnic (závislost mezi výškou hladiny a okamžitým průtokem pro daný měrný žlab či měrný přeliv) průběžně počítá okamžitý i kumulovaný průtok. Přístroj obsahuje konzumční rovnice pro všechny běžné typy Parschallových nebo Venturiho žlabů a pro standardní měrné přelivy. Průtok lze počítat i na základě tabulkou zadané závislosti mezi hladinou a průtokem. 

Rychlostní průtokoměr Q2-KDO využívá pro výpočet průtoku KDO sondu, která pracuje na Dopplerově principu měření rychlosti proudění kapaliny.
Změřené hodnoty jsou ukládány do interní paměti přístroje a lze je předávat do databáze na server prostřednictvím  interního GPRS modulu (Q2G).
Robustní provedení kovové skříně s vysokým krytím IP67 a řada autodiagnostických procedur přispívá k vysoké provozní spolehlivosti průtokoměru.

Datahosting na serveru

Průtokoměr Q2G (-KDO) doplněný o GSM modul může využívat datahosting zřízený na serveru výrobce. Změřená data se po přenesení na server uloží do databáze a jsou oprávněným klientům kdykoliv přístupná přes standardní webový prohlížeč.

Sběr dat přes GPRS


Mezi základní služby serveru patří:

 • Vytváření grafů a tabulek za vybrané období
 • Vytváření tisknutelných přehledových měsíčních zpráv (denní průtoky, max., min., graf,...)
 • Exporty vybraných dat do PC klienta  
 • Rozesílání varovných a informačních e-mailů
 • Parametrizace průtokoměru na dálku (měnit lze pouze uživatelsky přístupné parametry)
 • Zobrazení provozního deníku průtokoměru

Základní funkce a vlastnosti

Připojení snímačů a zobrazení měřených hodnot

 • Připojení snímačů přes rozhraní RS485 (Modbus RTUa FINET) nebo přes univerzální vstupy DAV1.. DAV4 (4-20 mA, DCL).
 • Nastavitelná blokace průtoku v průběhu zpětného vzdutí (odtok z měrného místa musí být vybeven sekundárním snímačem hladiny).
 • Nastavitelné zpožděné měření potřebné pro náběh ultrazvukových a radarových snímačů (0 až 250 sec).
 • Ovládání jednotky přes dotykový displej nebo klávesnici.
 • Spolu s okamžitým průtokem je na displeji zobrazována i měřená výška hladiny a celkový proteklý objem od instalace.
 • Možnost současného zobrazení hodnot obou kanálů v jedné obrazovce nebo cyklické střídání měřených hodnot a grafů.
 • Na displej lze vyvolat archiv denních, měsíčních a ročních sum.
 • Zobrazení přednastavených mezí u grafického zobrazení.
 • Automatické nastavení jasu displeje podle okolního osvětlení.

Binární výstupy - relé:

 • Dvě relé, spínací kontakt  250 V/ 4 A, v klidu rozepnuto.
 • Dvě polovodičová relé, výstup 0/12 V-2 A, v klidu 0 V.
 • Možnost ovládat další relé v rozšiřujících externích  modulech.
 • Limitní, časové a logické řízení vlastních i externích relé.
 • Funkce vzorkovač krátce sepne relé po protečení nastave-ného objemu vody.

 

Analogové výstupy 4-20 mA

 • Dva aktivní proudové výstupy 4-20 mA oddělené od napájecího napětí.
 • Nastavení výstupů 0/4 - 20 mA, rozlišení <0,001 mA.
 • Možnost ovládat další proudové výstupy v externích modulech MAV421 a MAV422.

Rozhraní

 • USB pro parametrizaci a načítání archivovaných dat (USB mini).
 • RS485 pro připojení snímačů a řízení externích modulů.
 • RS485 pro předávání dat do nadřazeného systému (Modbus RTU).

Záznam dat do interní datové paměti

 • Datová paměť pro >500.000 hodnot (více než roční záznam dat).
 • Nastavitelný interval archivace od 10 s do 24 h.
 • Možnost vyvolat archivovaná data na displej jednotky (grafy).
 • Záznam stavu binárních kanálů (vstup do objektu, ...).
 • Záznam stavových událostí (výpadky nap., poruchy snímačů).
 • Měření a záznam dat aktivní i v době výpadku externího napájení

Systém varovných, info a řídících SMS (Q2G):

 • Telefonní seznam pro 48 adresátů, sdružování do 3 skupin.
 • 48 nastavitelných varovných SMS zpráv aktivovaných. dosažením mezní hodnoty, výpadkem nap., sep/roz BI, ...).  
 • Informativní SMS sestavené na základě příkazového řádku nebo dotazové SMS (aktuální hodnoty, maxima, minima, sumy,  ...).
 • Povelové příkazy a SMS pro ovládání a simulaci výstupů (binárních i analogových), vynucené odeslání dat na server, ...).

GPRS (Q2G).

 • Automatické odesílání dat na server v pravidelných intervalech.
 • Přechod na častější přenosy po vyhodnocení alarmového stavu.
 • Odesílaní dat přímo na email nebo FTP server (denní reporty).
 • Parametrizace a upgrade FW prostřednictvím serveru.
 • Zálohování aktuálních parametrických souborů na serveru.

 

Volitelné montážní příslušenství

Montážní nerezový držák KR2-V tvoří zároveň kryt přístroje před deštěm a slunečním zářením.

držák pro Q2

Držák se na svislou nosnou konstrukci upevňuje pomocí jednoho třmenu 1,5”,2” nebo 2,5”.

Spolu s průtokoměrem Q2 lze objednat také montážní držák KR2-H uzpůsobený pro horizontální nosnou konstrukci.

Doporučené typy snímačů a sond

Ultrazvukové snímače hladiny

Nejčastěji používané snímače pro měření výšky hladin. Pro tyto snímače je charakteristická bezkontaktní měřící metoda vhodná i pro vysoce znečištěné odpadní vody, vysoká přesnost a spolehlivost měření.

V nabídce máme dále různé typy držáků ultrazvukových snímačů uzpůsobené pro základní Parshallovy žlaby a měrné přelivy. Speciální nerezové držáky jsou konstruovány i pro instalaci ultrazvukových snímačů na mostní konstrukce a jiné stavební objekty nacházející se nad sledovanou vodní hladinou.

Radarové snímače hladiny

Pro tento typ snímačů je charakteristická vysoká absolutní přesnost měření (jednotky mm) i při měřících rozsazíh od 1 až do 25 m. Radarové snímače jsou vhodné pro měření hladin v řekách nebo při sledování hladin v silách a vysokých jímkách, kde se uplatní jejich široký měřící rozsah.

Tenzometrické snímače hladiny

Velmi často používané snímače mají široké uplatnění pro jejich poměrně snadnou instalaci (nevyžadují konstrukci nad měřenou vodní hladinou) a nízkou pořizovací cenu.

Při měření průtoku odpadních vod prostřednictvím měrných profilů lze obvykle snímač umístit do jímky před přeliv, při měření průtoků v řekách se snímače umísťují před měřící práh či do míst, která jsou trvale zaplavována i při nízkých vodních stavech a v zimě nezamrzají.

Rychlostní KDO sonda

KDO sonda pracuje na Dopplerově principu a jejím výstupem je rychlost pohybu vody nad sondou. Proto se KDO sonda umisťuje na dno žlabu nebo jiného předem definovaného profilu a spolu s ultrazvukovým nebo tenzometrickým snímačem výšky hladiny slouží jako zdroj vstupních signálů pro následný výpočet okamžitého průtoku i proteklého objemu v modifikované jednotce Q2-KDO (Q2G-KDO).

 

Základní parametry
ParametrHodnota
Počet měřících kanálů2x průtok + 2x hladiny
Kapacita datové pamětivíce než roční záznam, cyklické rolování
DisplejRGB 3,5”, rozlišení 320x240 px., řízené podsvětlení
Klávesnice8 hmatníků, mechanická odezva stisku
DAV vstupy4x 4(0)-20mA, DCL (pro snímače USX000)
Binární vstupy4 vstupy, aktivní stav-sepnutí s GND (OK, kontakt)
Binární výstupy2x relé 250 V, 4A; 2x polov. relé 0/12 VDC, 2A
Analogové výstupy2x aktivní galvanicky oddělený výst. 4-20 mA
Volitelný systém napájení12-24 VDC, 180-250 VAC/50 Hz nebo pouze akumulátorové 12V /7 - 45 Ah s/bez solárního panelu
Doba provozu z akumulátoruaž 6 měsíců dle četnosti přenosů (Q2G)
Řízené napájení připojených snímačů2 sekce, nastavitelné napětí 6 až 18 V DC
Autodiagnostikaproud ze zdroje a proud odebíraný snímači, napájecí napětí,teplota a rel. vlhkost uvnitř průtokoměru,...
Čekání na náběh ultrazvukových a radar. snímačů0-240 s
Hodiny reálného časuprůběžná synchronizace přes GPRS
GSM modemQuad-band 850/900/1800/1900MHz (Q2G)
Pracovní teplotní rozsah-20 až +60 °C
Rozměry (v x š x h)130 x 160 x 85 mm
Hmotnost1480 g včetně záložní Li-Ion baterie
KrytíIP67, robustní kovový odlitek
Download: