PTX 1030 Hydrostatic level probe

Ponorný snímač hladiny PTX 1030 Ponorný tlakový snímač renomované firmy GE Druck (UK) je určen pro kontinuální měření výšky hladiny v otevřených tocích, vodních nádržích, ve vodojemech a v dalších podobných aplikacích. K dispozici je široká škála měřících rozsahů. Skladem držíme rozsahy 3,8 a 7m v.s. Sondy se vyrábějí v provedení nerezová ocel s PUR kabelem a s výstupem 4-20 mA.

Připojení k dataloggeru

Snímač je připojitelný ke všem variantám stanice M4016 i k vybraným variantám stanice STELA. Všechny stanice z nabídky umí z měřené hladiny počítat aktuální průtok na základě tabulky hladina-průtok, nebo z rovnice pro použitý měrný profil.

Sondy pracují s napájecím napětím v rozsahu od 9V DC do 30 V DC a proto je lze připojit přímo k napájecím svorkám stanice M4016 nebo STELA-1B (není nutno používat zvyšující měnič napětí +17V v jednotkách M4016).

Download: 
Datasheet
Datasheet