DU8 bracket with a radiation shield

DU8

Výložníkový držák DU8 je určen pro pevné a stabilní uchycení ultrazvukových snímačů hladiny (průtoku) nad otevřený tok. Držák se obvykle instaluje na zábradlí mostu nebo přímo na mostní konstrukci.

Mechanické provedení snímače dovoluje přesné nastavení snímače do svislé osy. Nastavovací prvky umožňují měnit sklon instalovaného snímače ve dvou na sebe kolmých rovinách. 

Nedílnou součástí držáku DU8 je i nerezový radiační kryt, který jednak zabraňuje zhoršování přesnosti měření vlivem ohřevu těla snímače sálajícím zářením a také zvyšuje mechanickou ochranu  snímače před případnými útoky vandalů.

 

DU8

 

Držák DU8 lze použít pro ultrazvukové snímače:

  • US1200 až US4200
  • Microflex-C, (-CR)
  • řada EasyTREK-SPA