Microflex-C Ultrasonic level probe

Ultrazvukový snímač hladiny MICROFLEX-C

Ultrazvukový snímač výšky hladiny Microflex-C

  • Dvouvodičové připojení proudovou smyčkou 4 -20mA
  • Napájecí napětí 12 - 30V DC
  • Provozní teplota -20 až +70°C
  • Měřící rozsah 8m
  • Vysoká přesnost měření
  • Displej s aktuální měřenou hdnotou
  • Tlačítkové nastavení mezí měřícího rozsahu
  • Krytí IP66
  • Nízká cena

 

Microflex-C je levný kompaktní vysílač hladiny určený k jednoduchému a spolehlivému měření výšky hladiny neagresivní kapaliny. Pracuje na principu měření odrazu ultrazvukového signálu od hladiny měřené kapaliny.


Vysílač je vybaven nastavitelným proudovým výstupem 4...20mA. Vyžaduje-li to nadřazený systém, přiřazení mezí pro výstupní signál 4-20 mA ultrazvukové sondy se provádí po sejmutí krytu, kdy se zpřístupní displej s tlačítky.

Chyba měření je menší než 1%.
Mrtvé pásmo sondy je 0,5m.
Provozní teplota od -20 do +70°C
Prodleva mezi zapnutím snímače a první změřenou hodnotou je cca 18s.

Snímač je vhodný pro připojení k zobrazovacím jednotkám M2001 (1 snímač) a M4016 (až 6 snímačů), nebo k přímému připojení k nadřazenému systému.

 

Připojení snímače Microflex k jednotce M4016

 

Spolu se snímačem lze u dodavatelke objednat i výložníkový držák DU8 doplněný o nerezový radiační kryt, který jednak zabraňuje zhoršování přesnosti měření vlivem ohřevu těla snímače sálajícím zářením a zvyšuje mechanickou ochranu  snímače před případnými útoky vandalů.

 

Držák pro Microflex           Kryt pro Microflex

 Držák DU8 pro ultrazvukový snímač hladiny
Download: 
Datasheet
Datasheet
Manual