Set for an electrochemical measurement of dissolved oxygen

    Sestava pro měření rozpuštěného kyslíku

  • Jednoduché  ovládání
  • Snadná kalibrace snímače na vzdušný kyslík
  • Relé Alarm, Limit, Oplachy
  • Reálný čas a statistika (minima, maxima, poslední kalibrace)
  • Až dva proudové aktivní výstupy 4-20 mA
  • Snadné připojení k jednotce M4016 včetně přenosů dat do internetu
  • Velký podsvětlený displej
  • Spolehlivý provoz

 

 

Sestava M2001-EK pro elektrochemické měření rozpuštěného kyslíku, určená pro kontinuální měření na ČOV a pod., se skládá ze snímače ESK11 a z kalibrační jednotky M2001E. Oba přístroje mají vlastní mikroprocesorové řízení a komunikují mezi sebou po sběrnici RS485. Komunikační kabel je zakončený konektorem s vysokým krytím IP67 a je součástí dodávky měřící sestavy. V případě potřeby lze komunikační kabel prodloužit až na 500m.

Kalibrace

Kalibrační jednotka zobrazuje na displeji okamžitou hodnotu rozpuštěného kyslíku a teplotu vody. Pomocí tlačítek a displeje lze snadno provést jednobodovou kalibraci připojeného snímače na vzdušný kyslík nebo zadat žádanou hodnotu podle jiného oxymetru.  Při kalibraci na vzdušný kyslík jednotka automaticky vypočítá podle teploty vzduchu koncetraci kyslíku a nabídne i následnou kompenzaci vypočítané koncentrace podle aktuálního tlaku vzduchu.

Jednotka M2001E umožňuje nastavit rekalibrační alarm, který po uplynutí nastaveného počtu dní upozorní obsluhu varovným nápisem na displeji na potřebu provedení rekalibrace.

Zobrazení skutečné velikosti proudu protékajícího kyslíkovým čidlem při rekalibraci dovoluje posoudit stav membrány a odhalit její případné zanesení nebo mechanické poškození.

Relé a proudové výstupy 4-20mA

Pro řízení navazující technologie je registrační jednotka M2001E vybavena 3 relé se spínacím kontaktem pro všeobecné použití a jedním analogovým výstupem 4-20 mA. V jednotce je sokl pro vložení druhého analogového výstupu (lze jej objednat i dodatečně)  např. pro předávání údaje o teplotě do nadřízeného systému.

Každé relé lze samostatně naprogramovat například jako dolní nebo horní limitní relé nebo jako okénkový komparátor, alarmové relé nebo jako časové relé pro pravidelné  spínání v čase.

Kalibrační jednotka může v případě potřeby řídit dalších 12 externích relé ve vstupně-výstupních modulech DV2, které se k jednotce připojí přes rozhraní RS485.

Nastavitelné tlumení měřené veličiny usnadňuje řízení frekvenčního měniče výstupní proudovou smyčkou například při řízení otáček dmychadla, protože zabraňuje rychlým změnám měřené veličiny a tím i možnému rozkmitání regulované soustavy.

Připojení k jednotce M4016

Okamžitou hodnotu rozpuštěného kyslíku i měřenou teplotu lze přenášet do telemetrické stanice M4016-G3 prostřednictvím číslicové proudové smyčky DCL. V registrační jednotce dochází k zaznamenávání měřených hodnot a k jejich následnému přenosu na server.

Příslušenství

K sestavě M2001-EK pro měření rozpuštěného kyslíku lze přiobjednat držák snímače DE1, držák a zároveň kryt kalibrační jednotky KR1 a síťový napájecí zdroj PS-138. Bude-li kalibrační jednotka M2001 umístěna uvnitř objektu na stěně, pak není nutné objednávat kryt KR1.  

Download: 
Datasheet