Set for a pH and temperature measurement

  M2001-EP Sestava pro měření pH

 • Jednoduché  ovládání
 • Snadná kalibrace snímače
 • Přednastavené pH pufry pro kalibraci elektrody
 • Relé Alarm, Limit, Oplachy
 • Reálný čas a statistika (minima, maxima, poslední kalibrace)
 • Až dva proudové aktivní výstupy 4-20 mA
 • Snadné připojení k jednotce M4016 včetně přenosů dat do internetu
 • Velký podsvětlený displej
 • Spolehlivý provoz

 

Měřící sestava pH určená pro kontinuální měření na ČOV, ÚV a pod. se skládá ze snímače ESP11 a z kalibrační jednotky M2001E. Oba přístroje mají vlastní mikroprocesorové řízení a komunikují mezi sebou po sběrnici RS485. Komunikační kabel je zakončený konektorem s vysokým krytím IP67 a je součástí dodávky měřící sestavy. V případě potřeby lze komunikační kabel prodloužit až na 500m.

Kalibrace

Kalibrační jednotka zobrazuje na displeji okamžitou hodnotu pH a teplotu vody. Pomocí tlačítek a displeje lze snadno provést dvoubodovou i jednobodovou kalibraci připojeného snímače. Při volbě kalibračních pufrů lze vyvolat v paměti jednotky uložené standardní pufry nebo zadat hodnotu pufru libovolně.

Jednotka M2001E umožňuje nastavit rekalibrační alarm, který po uplynutí nastaveného počtu dní upozorní obsluhu nápisem na displeji na potřebu provedení rekalibrace.

Relé a proudové výstupy 4-20mA

Pro řízení navazující technologie je registrační jednotka M2001E vybavena 3 relé se spínacím kontaktem pro všeobecné použití a jedním analogovým výstupem 4-20 mA. V jednotce je sokl pro vložení druhého analogového výstupu (lze jej objednat i dodatečně)  např. pro předávání údaje o teplotě do nadřízeného systému.

Každé relé lze samostatně naprogramovat například jako dolní nebo horní limitní relé nebo jako okénkový komparátor, alarmové relé nebo jako časové relé pro pravidelné  spínání v čase.

Kalibrační jednotka může v případě potřeby řídit dalších 12 externích relé ve vstupně-výstupních modulech DV2, které se k jednotce připojí přes rozhraní RS485.

Nastavitelné tlumení měřené veličiny usnadňuje řízení frekvenčního měniče nebo výkonového prvku například při regulaci pH, protože zabraňuje rychlým změnám měřené veličiny a tím i možnému rozkmitání regulované soustavy.

Připojení k jednotce M4016

Okamžitou hodnotu pH i měřenou teplotu lze přenášet do telemetrické stanice M4016-G3 prostřednictvím číslicové proudové smyčky DCL. V registrační jednotce dochází k zaznamenávání měřených hodnot a k jejich následnému přenosu na server.

Příslušenství

K sestavě M2001-EP pro měření pH lze přiobjednat držák snímače DE1, držák a zároveň kryt kalibrační jednotky KR1 a síťový napájecí zdroj PS-138. Bude-li kalibrační jednotka M2001 umístěna uvnitř objektu na stěně, pak není nutné objednávat kryt KR1.  

Technické parametry

Download: 
Datasheet