Pyranometr CPM11

Vysoce přesný pyranometr CMP11 od společnosti Kipp & Zonen je přístroj pro měření globální radiace (slunečního záření) dopadající na termočlánkový senzor snímače z celé jedné hemisféry nacházející se nad kulovým krytem senzoru. Výstupní signál snímače je v mikrovoltech a jeho velikost odpovídá dopadající energii krátkovlnného slunečnímu záření ve wattech na m².

Pyranometr CMP11 je navržen pro kontinuální venkovní i vnitřní použití. Spektrální citlivost pyranometru je od 285 do 2800 nm. Maximální rozsah měření je do 4000 W/m², excelentní časová konstanta pyranometru < 5 sec (95% měřené hodnoty) a typická citlivost 10 uV/W/m². V teplotním rozsahu od -10 ºC do +40 ºC je přesnost měření lepší než 1%.

Provozní teplota pyranometru CMP3 se může pohybovat v rozsahu od -40 ºC do +80 ºC. Dlouhodobá stabilita výstupu je lepší než 1% za rok. 

Součástí dodávky pyranometru CMP11 je zacvakávací bílé plastové stínítko, které zabraňuje nežádoucím odrazům slunečného záření z druhé odvrácené hemisféry a zároveň tvoří kryt pro konektor s desetimetrovým stíněným kabelem, který je také standardní součástí dodávky pyranometru CMP11.

Ke každému CMP11 pyranometru je přiložen kalibrační certifikát výrobce (obsahuje kalibrační konstantu pro nastavení citlivosti připojeného zesilovače-dataloggeru). Telemetrická stanici M4016 obsahuje pro každý záznamový kanál multiplikativní koeficient A1, do kterého se při instalaci pyranometru zadává převrácená hodnota kalibrační konstanty. Koeficient A1 lze kdykoliv snadno změnit (z klávesnice jednotky i na dálku prostřednictvím webového prohlížeče a programu MOST) po případné rekalibraci pyranometru CMP11.

Pyranometr CPM11

Základní technické parametry
Parametr Hodnota
Spektrální rozsah
285 až 2800 nm
Časová konstatnta
5 sec (95%)
Chyba nuly
± 7 W/m²
Chyba způsobená úhlem dopadu (80° při 1000 W/m²)± 10 W/m²
Teplotní závislost citlivosti (-10 ºC to +40 ºC)± 1 %
Pracovní teplota
-40 °C až +80 °C
Maximální měřená hodnota
4000 W/m²
Snímaná plocha
 180 °
Download: 
Datasheet
Datasheet