Měření pH a teploty vody

pH sonda s výstupem RS485 / Modbus RTU

pH sondy s číslicovým výstupem RS485 / Modbus RTU

 • Kalibrační koeficienty uloženy v sondě
 • Životnost 2-3 roky s omezenou potřebou rekalibrace
 • Galvanické oddělení
 • Nízká pořizovací cena
 • Snímač pH a teploty vody pro otevřené toky a nádrže
 • Možnost přímého připojení snímače k jednotce M4016 přes rozhranní RS485
 • Robustní provedení s vyměnitelnou elektrodou, délka snímače od 50cm do 2m
 • Nižší cena proti sestavě M2001-EP, kalibrace z jednotky M4016 nebo z PC 
 • Možné připojení více snímačů k jedné stanici M4016 po jedné sběrnici RS485
 • Měřící sestava určená pro ČOV, ÚV a pod. se skládá ze snímače ESP11 a z kalibrační jednotky
 • Kalibrační jednotka zobrazuje na displeji okamžitou hodnotu pH a teplotu vody
 • Snadná kalibrace přes klávesnici kalibrační jednotky v místě měření
 • Kalibrační jednotka obsahuje 3 volně programovatelná relé a 1 (2) analogový výstup 4-20 mA
 • Připojení kalibrační jednotky ke stanici M4016 přes DCL komunikaci
HC253-C kombinovaná pH elektroda
Kombinovaná pH elektroda pro snímače ESP11
Sada pH pufrů