ESKO12 - optický snímač rozpuštěného kyslíku ve vodě

Aplikace

Provozní optický oxymetr M2001-EKO je určen pro kontinuální měření rozpuštěného kyslíku v mnoha oblastech vodního hospodářství:

 • Čistírny odpadních vod
 • Technologické procesy v průmyslové výrobě
 • Monitorování kvality vody potoků a řek
 • Rybářství

Závěsný snímač rozpuštěného kyslíku ESKO12-Z

 • Přesné měření bez potřeby pravidelné kalibrace

 • Při měření nespotřebovává kyslík a proto nevyžaduje proudění okolo snímače

 • Stavitelný držák uzpůsobený pro rychlou instalaci tyčového snímače do správné polohy

 • Kabel dlouhý 10 m u závěsného snímače.

 • Komunikační rozhraní snímače RS485 pod protokolem Modbus RTU kompatibilní s jednotkami M4016 a M2001E

 • Interní teplotní čidlo pro měření teploty vody

 • Napájecí napětí v širokém rozsahu od 10 do 24V DC


Tyčový snímač rozpuštěného kyslíku ESKO12Princip optického měření rozpuštěného kyslíku

Snímač ESKO12 pracuje na principu měření intenzity záření na luminiscenční vrstvě měřící hlavice snímače vyvolané krátkým světelným impulsem o vysoké energii generovaným elektronikou snímače. Atomy kyslíku pohlcují energii impulsu, která by jinak byla vyzářena ve formě fotonů atomy luminoforu a proto je koncentrace rozpuštěného kyslíku v měřeném roztoku nepřímo úměrná změřené intenzitě luminiscenčního záření.
Snímač pravidelně měří také intenzitu od luminoforu odraženého světla o nízké energii (ta nevyvolává luminiscenci) a tuto změřenou hodnotu používá při vlastní autokalibraci snímače.
 Na rozdíl od elektrochemických snímačů Clarkova typu tak optické snímače nevyžadují pravidelné kalibrace, není u nich potřeba měnit elektrolyt ani čistit chemicky opotřebovanou anodu a v neposlední řadě nevyžadují ani proudění roztoku okolo měřící hlavice, protože nespotřebovávají při měření žádné atomy kyslíku.

Charakteristika optického snímače ESKO12

 • Robustní mechanické provedení tyčového snímače ESKO12 - nerezová trubka o průměru 40 mm a délce 1750 mm (na vyžádání snímače dlouhé 500÷4000 mm).  
 • Snímač rozpuštěného kyslíku ESKO12 s držákem DE2Závěsné provedení snímače ESKO12-Z je uzpůsobeno pro zavěšení snímače na dodávaném kabelu dlouhém 10 m. Kabel je zakončen 5-ti pinovým konektorem M12 s krytím IP67.
 • Snímače se do měřeného média umisťují pod sklonem (30 až 45 stupňů) aby nedocházelo k nahromadění plynů na povrchu luminiscenční měřící hlavice (sklon zabraňuje vzniku vzduchové kapsy u luminoforu). 
 • Luminiscenční způsob měření nespotřebovává při měření kyslík a proto snímač nevyžaduje proudění měřeného média okolo měřící hlavice.
 • Na rozdíl od obvykle používaných Clarkových elektrochemických snímačů není u optického snímače  potřeba měnit elektrolyt a nedochází k postupnému rozpadu anody vlivem probíhajících chemických reakcí.
 • Snímač nevyžaduje kalibraci uživatelem (při každém měření probíhá automatická autokalibrace). Pouze jednou za rok je doporučeno ověřit správnost měřené hodnoty jiným spolehlivým oxymetrem a případnou korekci nastavit v připojené záznamové jednotce.
 • Po 2-3letech provozu může dojít k vyčerpání luminoforu ve výměnné měřící hlavici. Nasazením nové měřící hlavice se opět obnoví správná funkce snímače.

Výměna hlavice snímače ESKO12

Připojení více snímačů k jednotce M4016

Nastavitelná adresa snímače dovoluje připojit k jedné sběrnici RS485 až 12 snímačů ESKO12. Standardně se spolu se snímačem dodává propojovací kabel dlouhý 3 m zakončený na jedné straně konektorem s vysokým krytím IP67. Délka propojovacího kabelu může být prodloužena až na 500 m.

Detail konektorového připojení tyčového snímače ESKO12:

Detail konektorového připojení snímače ESKO12

 

Zapojení pinů konektoru tyčového snímače ESKO12:

Závěsný snímač ESKO12-Z:

ESKO12-Z

Rozměry závěsného snímače ESKO12-Z:

Rozměry snímače ESKO12-Z

 

Základní parametry
ParametrHodnota
Měřící metodaoptické měření vybuzené luminiscence
Měřící rozsah0,00 až 20,00 mg/l
Přesnost+/-0,1mg/l
Rychlost odezvydosažení 90% hodnoty za < 60 sec
Četnost měřenímin 1 měření/sec
Pracovní teplotní rozsah-10 až +60 °C
Maximální pracovní tlak5 bar
Rozměry ESKO12 (průměr x délka)40 x 1750 mm
Materiál snímačenerezová ocel, Tecaform
Průměr luminoforu měřící hlavice10 mm
Hmotnost tyčového snímače ESKO122200 g
Hmotnost závěsného snímače ESKO12-Z1150 g
Délka kabelu snímače ESKO12-Z10 m, konektor M12
Napájecí napětí12 až 24 V DC
InterfaceRS485, protokol Modbus RTU
Teplotní kompenzaceinterní NTC
KrytíIP68
Dokumentace: 
Datasheet
Manuál
Manuál
Soubory ke stažení: 
Ceníky
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Datasheet
Manuál