Elektrochemické měření rozpuštěného kyslíku

  • Snímač rozpuštěného kyslíku a teploty vody pro otevřené toky a nádrže
  • Možnost přímého připojení snímače k jednotce M4016 přes rozhranní RS485
  • Robustní provedení s vyměnitelnou elektrodou, délka snímače od 50cm do 2m
  • Nižší cena proti sestavě M2001-EK, kalibrace z jednotky M4016 nebo z PC 
  • Možné připojení více snímačů k jedné stanici M4016 po jedné sběrnici RS485
  • Měřící sestava určená pro ČOV se skládá ze snímače ESK11 a z kalibrační jednotky
  • Kalibrační jednotka zobrazuje na displeji okamžitou hodnotu rozpuštěného kyslíku a teplotu vody
  • Snadná kalibrace snímače na vzdušný kyslík pomocí klávesnice kalibrační jednotky v místě měření
  • Kalibrační jednotka obsahuje 3 volně programovatelná relé a 1 (2) analogový výstup 4-20 mA
  • Připojení kalibrační jednotky ke stanici M4016 přes DCL komunikaci
OC 254 - kyslíkové čidlo do snímače ESK11
OC 254 - kyslíkové čidlo do snímače ESK11

Náhradní membrána k čidlu OC253-C

 

 

Elektrolyt pro kyslíkové čidlo OC254-C
Elektrolyt pro kyslíkové čidlo OC254-C