ORC 253-Cl-C kombinovaná redoxní elektroda

Redoxní kombinovaná elektroda určená pro laboratorní a provozní měření oxidačně-redukčního potenciálu vody a dalších kapalin.