Dálkové řízení čerpacích stanic

Obdobou lokálního řízení čerpadel v čerpací stanice je jejich dálkové řízení v závislosti na vytížení ČOV zpracovávající odpadní vody přiváděné z jednotlivých čerpacích stanic. I v tomto případě zůstaly zachovány funkce záskok a střídání popsané v předcházejícím odkazu „Lokální řízení ČS“. Navíc se do řízení zapojila stanice umístěná na ČOV a monitorující množství vody přitékající do ČOV. Tato stanice podle předem nastavených parametrů řídí přes GSM/GPRS síť jednotlivé stanice umístěné v čerpacích jímkách tak, aby množství čerpané vody na ČOV nepřekročilo povolený limit.

Dokumenty: 
Datasheet
Datasheet
Manuál