Produkty

V následujícím přehledu uvedené řídící jednotky, datalogger, hladinoměry, průtokoměry, pH-metry, oxymetry, meteorologické stanice a všechny další naše výrobky byly navrženy s ohledem na dlouhodobou spolehlivost a odolnost vůči agresivnímu vlhkému prostředí, ve kterém obvykle pracují.

Telemetrické jednotky a měřící sondy mají jednotný komunikační protokol, který umožňuje jejich snadné propojování do větších sestav od samostatných měřících stanic až po rozsáhlé monitorovací sítě. Rozšiřování počtu měřených veličin tak lze provádět postupně podle možností uživatele.

Všechny telemetrické stanice včetně mohou využívat služeb datahostingu, který poskytuje grafickou vizualizaci měřených dat včetně exportů a tisku přehledových zpráv nebo vzdálené parametrizace (dispečink přístupný kdykoliv a odkudkoliv přes webový prohlížeč).  

 

 • Komplexní řízení vodárenských objektů (ČOV, ČS, VDJ)
 • Limnigrafická a telemetrická stanice, meteostanice, varovací systém
 • Vestavěný GSM/GPRS modul: varovací a řídící SMS, přenosy na internet
 • Softwarová podpora pro mezipřístrojovou komunikaci, časové a logické řízení relé, ...
 • Stavebnicový systém zaručuje vysokou univerzálnost použití přístroje
Smart Metering - H11 pro dálkové odečtu měřidel a vodoměrů
 • Komunikační moduly připojitelné k vodoměrům, elektroměrům, plynoměrům, ...
 • Sběr dat prostřednictvím stávajících sítí GSM/GPRS, LoRa, Sigfox, NB
 • 2 až 3 vstupy pro každý komunikační modul
 • Podpora zpracování dat na serveru (CloudFM)
 • Doba provozu srovnatelná s intervalem výměny připojeného měřidla
Hydro Logger H1 - malá telemetrická stanice, GSM datalohgger
 • Všechna běžná měření ve vodárenství, monitoring životního prostředí
 • Provoz z baterie až 10 let u telemetrických stanic a 20 let u dataloggerů
 • Možnost externího napájení pro trvale bezúdržbový provoz
 • Automatický přenos dat přes GSM/GPRS síť do databáze na server, varovné SMS
 • Parametrizace na dálku prostřednictvím webového prohlížeče a programu MOST 
Rozšiřující vstupně výstupní moduly a příslušenství
 • Skříně pro umístění dataloggerů, měřících a řídících jednotek, telemetrických stanic
 • Rozšiřující vstupně-výstupní moduly
 • Síťové napájecí a záložní zdroje
 • Solární panely, bezúdržbové akumulátory a lithiové baterie
 • Antény pro GSM a satelitní komunikaci, komunikační kabely
Průtokoměry pro otevřené kanály
 • Měření průtoku v otevřeném profilu výpočtem z konzumpční rovnice
 • Měření průtoku Dopplerovou metodou v potrubí i ve stokové síti
 • Přenos změřených dat do databáze na server
 • Grafická a tabulková vizualizace naměřených dat
 • Tisk měsíčních bilancí přes webový prohlížeč
Hladinoměry a snímače výšky hladiny
 • Ultrazvukové hladinoměry v rozsazích od 1m do 15m
 • Ponorné hydrostatické snímače pro čistou i odpadní vodu
 • Plovákové snímače s širokým měřícím rozsahem až 30m
 • Radarové snímače hladiny pro přesná měření
 • Sestavy pro měření hladin ve studních, jímkách a nádržích
PH485, ISE485, ORP485 redox metr
 • Samostatné snímače pro měření pH, rozpuštěného kyslíku, ORP, vodivosti a teploty, ...
 • Sestavy snímače a kalibrační jednotky pro rychlou kalibraci v místě měření
 • Automatické rozpoznání typu připojeného snímače
 • Upozornění obsluhy na prošlý interval rekalibrace
 • Robustní mechanické provedení uzpůsobené pro trvalý provoz v prostředí ČOV a ÚV.
Meteorologická stanice
 • Srážkoměry, detektory deště, snímače půdní vlhkosti
 • Vrtulkové i ultrazvukové anemometry
 • Měření teplot a tepelných toků
 • Snímače globální radiace
 • Snímače relativní vlhkosti, teploty a atmosférického tlaku vzduchu
M4016-G3-LS
 • Spolehlivé vodoměrné a srážkoměrné stanice
 • Výstraha před povodněmi a přívalovými dešti
 • Stanice používá ČHMÚ i podniky Povodí - kompatibilita s jejich systémem sběru dat
 • Vizualizace aktuálních dat na volně přístupném serveru www.hladiny.cz
 • Cenově dostupné varovné stanice pro obce a města
Comfort plus
 • Programové vybavení nastavené na míru řízené technologii
 • Binární vstupy a výstupy
 • Sériové rozhraní RS485 pro připojení externích modulů
 • Možné doplnění o GSM modul pro dálkové ovládání a sběr dat
 • Přenosy dat na server pro dálkovou správu a kontrolu