PH485 - pH sondy s výstupem RS485

pH sonda s výstupem RS485 / Modbus RTU

Charakteristika

 • Spolehlivé a přesné měření pH pro on-line aplikace
 • Kalibrační koeficienty uloženy v sondě
 • Měřící rozsahy 0 až 14 pH; -10 až +50 °C a -1000 mV až +1000 mV
 • Samočistící provedení elektrody
 • Životnost  2 až 3 roky s požadovaným  intervalem rekalibrace typ. 1 rok
 • Automatická teplotní kompenzace
 • Galvanicky oddělené komunikační a napájecí obvody od vlastní elektrody
 • Široký rozsah napájecího napětí od 5 do 24 V DC, nízká proudová spotřeba
 • Základní prvek pro vytváření senzorické sítě
 • Nízká pořizovací cena
 • Variantní provedení pro měření redox potenciálu (ORP485) a iontově selektivních elektrod (ISE485)

 pH sonda s výstupem RS485 / Modbus RTU

Základní popis

Sonda PH485 obsahuje kombinovanou pH elektrodu s částečnou samočistící schopností a prodlouženou životností. Samočistící provedení použité elektrody zajišťuje stabilní a reprodukovatelný signál i v prostředí emulzí, suspenzí a jiných ulpívajících nečistot různého původu i nečistot způsobených chemickou reakcí. Elektroda tak do značné míry eliminuje např. negativní vliv rzi, tvrdé vody (sloučenin Ca, Mg jak ve formě uhličitanové, tak i síranové), olejových emulzí, ulpívajících organických a anorganických nečistot, tvořících vrstvy apod.

Mechanické provedení sondy s pevně vyvedeným kabelem PH485-K je uzpůsobeno pro snadnou a rychlou montáž sondy do potrubí nebo do volně tekoucích toků. Konektorem vybavená sonda  PH485-M12 je určena především pro montáž do tyčového snímače TS500 a pro průmyslové aplikace .

Použití

Kompaktní "smart" sonda PH485 s číslicovým výstupem dat a kalibračními koeficienty uloženými v sondě představuje moderní řešení pro přesné a cenově výhodné on-line měření pH v mnoha vodárenských oborech a průmyslových odvětvích:

 •   Úpravny vody a čistírny odpadních vod
 •   Chemický a potravinářský průmysl
 •   Zemědělství
 •   Výzkumné a vývojové projekty
 •   Monitorování životního prostředí

Elektronické obvody sondy

Sonda PH485 obsahuje ve svém těle měřící elektroniku, která kromě jiného provádí i automatickou teplotní kompenzaci měřené hodnoty pH a přes sběrnici RS485 předává změřené hodnoty do připojeného nadřazeného systému.

Aby nedocházelo k ovlivňování měřené veličiny působením zemních proudů a indukovaných rušivých potenciálů do přívodního vedení sondy, je uvnitř sondy měřící obvod včetně samotné elektrody galvanicky oddělen od komunikačního a napájecího kabelu sondy.

pH sonda s výstupem RS485 / Modbus RTU

Modbus RTU na RS485

Výstupní signál sondy používá široce rozšířenou sběrnici RS485 pod protokolem Modbus RTU. Přes tuto sběrnici lze sondy připojit na vzdálenost až 500 m přímo k řídícímu systému nebo k dataloggeru. Ze sondy lze kromě teplotně kompenzované hodnoty pH získávat i napětí elektrody v mV a měřenou teplotu.

Čtyřžilový propojovací a napájecí kabel umožňuje snadné vytváření senzorické sítě díky možnosti adresace každé sondy. K jedné sběrnici RS485 tak lze připojit více sond jednoho typu nebo několik obdobných sond pro sledování více veličin - např. sondy ORP485 pro  měření redox potenciálu nebo sondy typu ISE485 pro měření potenciálu iontově selektivní elektrody.

Přes komunikační sběrnici RS485 lze sondy PH485 rovněž rekalibrovat. Kalibrační koeficienty uložené v sondě umožňují provádět rekalibraci sond v laboratoři a v terénu pak stačí jen sondu připojit do měřící sítě.

pH sonda s výstupem RS485 / Modbus RTU

Technické parametry

pH elektroda: kombinovaná samočistící, gelový elektrolyt, zvýšená mech. odolnost
Měřící rozsah pH: 0,00 až 14,00 pH
přesnost měření: ±0,1 pH
Měřící rozsah teplota: -5,0 °C až +60,0 °C 
přesnost měření: ±0,5 °C
Měřící rozsah mV: -1000,0 až +1000,0 mV
přesnost měření: ±2 mV
Doba náběhu nové sondy: < 10 sec
Typický interval rekalibrace: 1 rok
Připojení PH485-K: PUR kabel 4x0,34; délka 3 m, zakončení dutinkami bez konektoru
Připojení PH485-M12: konektor M12, 4 piny (male), IP67
Interface: RS485, protokol Modbus RTU /*
Galvanické oddělení: 500 V mezi kabelem / konektorem a měřící elektrodou
Napájecí napětí: 5 až 24 V DC
Proudová spotřeba: < 20 mA
Doba životnosti: 2 až 3 roky v závislosti na složení měřeného média
Skladovací teplota: 0 °C až 60 °C
Maximální pracovní tlak: 1 bar  (až 10 bar po dohodě s výrobcem)
Rozměry: největší průměr 40 mm, délka 170 mm (lze dodat i jiné délky elektrod)
Montážní závit pouzdra: G3/4”
Materiál pouzdra: POM
Hmotnost včetně kabelu: 100 g
Krytí: IP68 (PH485-K), IP67 (PH485-M12)

 

Dokumentace: 
Aplikace
Datasheet
Soubory ke stažení: