Měření redox potenciálu

ESR11 - snímač redox potenciálu a teploty vody
  • Snímač redox potenciálu a teploty vody pro kořenové čistírny, nádrže a jímky
  • Možnost přímého připojení snímače k jednotce M4016 přes rozhranní RS485
  • Robustní provedení s vyměnitelnou elektrodou, délka snímače od 50cm do 2m
  • Nižší cena proti sestavě M2001-ER 
  • Možné připojení více snímačů k jedné stanici M4016 po jedné sběrnici RS485
Sestava M2001-ER pro měření redox potenciálu
  • Měřící sestava určená pro ČOV se skládá ze snímače ESR11 a z kalibrační jednotky
  • Kalibrační jednotka zobrazuje na displeji okamžitou hodnotu vodivosti a teplotu vody
  • Snadná kalibrace snímače pomocí klávesnice kalibrační jednotky v místě měření
  • Kalibrační jednotka obsahuje 3 volně programovatelná relé a 1 (2) analogový výstup 4-20 mA
  • Připojení kalibrační jednotky ke stanici M4016 přes DCL komunikaci
Redoxní kombinovaná elektroda určená pro laboratorní a provozní měření oxidačně-redukčního potenciálu vody.