Optické měření rozpuštěného kyslíku ve vodě

ESKO12

Tyčový nebo závěsný snímač používající při měření rozpuštěného kyslíku luminiscenční optickou metodu

  • Měření bez potřeby kalibrace snímače
  • Snímač nevyžaduje proudění okolo měřící hlavice
  • Interface snímače RS485 kompativilní s jednotkami M2001E a M4016
Oxymetr M2001-EKO

Sestava pro provozní měření rozpuštěného kyslíku optickou luminiscenční metodou

  • Spolehlivé a přesné měření moderní technologií
  • Snímač nevyžaduje kalibraci ani obtékání měřící hlavice roztokem
  • Odpadá výměna elektrolytu a čištění opotřebované anody
Detail DE2
Nerezový držák pro uchycení snímače ESKO12 do požadovaného sklonu