MEK1 External communication module of RS-232 / MODBUS_RTU

mek1.jpg

  • Intelligent RS485 / RS232 converter
  • MODBUS_RTU protocol on the RS232 line
  • Other protocols on request
  • 35mm DIN Mounting Rail Enclosure

Modul externí komunikace RS-232 / MODBUS_RTU.

Montáž do rozvaděče na DIN lištu 35mm.

Modul MEK1 slouží pro připojení externích přístrojů ke stanicím M4016 nebo H1 prostřed-nictvím sériové komunikační linky RS-232. Na straně připojeného externího přístroje má modul vyvedenu sběrnici RS-232 na samostatný 9-ti pinový konektor CANON a na straně připojené stanice M4016 (H1) je to sběrnice RS-485 pod protokolem FINET. V základním provedení je v modulu MEK1 implementován na straně RS-232 komunikační protokol MODBUS_RTU.